jamil

14 tekstów – auto­rem jest ja­mil.

Żyj jak­byś miał/a się nig­dy nie urodzić 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 października 2011, 08:57

Rodzi­ny i rep­re­zen­tacji piłkar­skiej się nie wybiera... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 października 2011, 11:37

Co Cię nie za­bije to Cię cho­ler­nie zaboli. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 października 2011, 08:17

Uwiel­biam ten mo­ment gdy zdaję so­bie sprawę, że te­raz żyję. Ruszam ręką. Mru­gam okiem. Ja. Pan swo­jego losu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 czerwca 2011, 13:25

Chcąc poz­nać oso­bowość swo­jego dziec­ka pro­ponuję zacząć od ta­kich por­ta­li jak nk czy fa­cebook ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:25

Spon­ta­niczność oso­by pros­tej prze­wyższa piękną grę białego kołnierzyka 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 16 maja 2011, 18:50

Źle jest w nic nie wie­rzyć gorzej jed­nak gdy się wie­rzy we wszystko 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 maja 2011, 12:12

Idę spać bo mam dość na dzi­siaj niespania 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 kwietnia 2011, 23:55

Nie jest śle­pym ten który nie widzi lecz ten który nie dostrzega 

myśl
zebrała 37 fiszek • 5 kwietnia 2011, 12:46

Myśl

Wie­czo­rami lis­ty pisze do ludzi głuchych na słowa
Za dnia wśród jed­nooso­bowych tłumów gu­bię tożsamość
Kim jes­tem? Myślą prze­lotną
Dokąd zmie­rzam? PO­ZA CZAS 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 marca 2011, 08:38

jamil

Czekam na opinie szczególnie te negatywne zawsze lepiej coś poprawiać niż osiąść na laurach

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jamil

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność